Opvoeden en opgroeien gaat meestal op een natuurlijke manier, waarbij ouders hun kinderen begeleiden totdat zij zelfstandig verder gaan. Soms krijgt een gezin tegenslagen die door ouders en kinderen zelf overwonnen worden, maar het kan ook zijn dat dat niet lukt en dat men daarbij hulp zoekt. Het kan dan heel prettig zijn om een buitenstaander en professional te vragen mee te denken. Dat is helemaal niet vreemd; het is juist goed om daar niet te lang mee te wachten, want daarmee wordt voorkomen dat problemen groter worden en moeilijker op te lossen zijn.

Als orthopedagoog ben ik opgeleid om problemen in de opvoeding en ontwikkeling te herkennen en aan te pakken, samen met ouders en hun kinderen.

Vanuit de praktijk Opvoedkracht Nieuwegein benut ik de sterke kanten oftewel de krachten van ieder gezinslid; ook ga ik uit van de grote invloed/ de kracht van de wisselwerking (interactie) tussen opvoeders en kinderen en de invloed van de omgeving (familie, vrienden, school) daarbij. Verandering bij de een veroorzaakt verandering bij de ander.

 

K waliteiten: iedereen heeft ze; wat zijn die van jou?

R elaties: in gezin, familie en directe omgeving; wie zijn er voor jou belangrijk?

A cties: wat heb je al gedaan om verandering te bereiken?

C ommunicatie: wat zie je, hoor je en zeg je, wanneer en op welke manier?

H oop: wat heeft eerder gewerkt, wanneer was het probleem er niet of minder ?

T oekomstgericht: wat wil je bereiken, wat is je doel?