- Iedereen heeft krachten, die behulpzaam zijn bij het zoeken naar oplossingen voor tegenslagen en problemen. We sporen die kwaliteiten op en zetten ze in.

- Voor allen die iets willen veranderen, zijn er mogelijkheden daartoe. Ik kan als orthopedagoog en buitenstaander gemakkelijker van een afstand naar de ervaren problemen kijken om ze te helpen ontleden en aan te pakken. Bij problemen van chronische of langdurige aard, kunnen we kijken naar hoe de lasten kunnen worden verlicht en wat gezinsleden nodig hebben om zich aan te passen.

- Ik ga ervan uit dat ouders de beste bedoelingen hebben bij het opvoeden van hun kinderen, vanwege de band tussen kind en ouders, die ontstaat bij de geboorte.   Ook opvoeders, die niet de biologische ouders zijn, kunnen een sterke band krijgen met de kinderen voor wie zij zorg hebben. 

- Familie, vrienden en kennissen uit de eigen omgeving zijn vaak heel behulpzaam, wanneer een gezin hen om hulp vraagt.

- Opvoeders zijn gevormd door alles wat zij zelf hebben meegemaakt; zij zijn kind van hun eigen opvoeding, lid van een familie, opgegroeid in een bepaalde cultuur en in bepaalde tradities.  Tijdens het opvoeden kom je jezelf tegen, word je geconfronteerd met je “eigenaardigheden”. Ik gebruik deze informatie om problemen te verhelderen en vandaaruit tot gewenste veranderingen te kunnen komen. 
Ik bied hulp bij opvoedings- en gedragsproblemen in gezinnen, aan ouders en hun kinderen (tot 18 jaar). Ik werk oplossingsgericht, met aandacht voor de positieve kanten van gezinsleden, activerend in het zoeken naar passende oplossingen.  Ik maak gebruik van verschillende materialen voor opvoedondersteuning en/of inzichtelijk maken van wat er mogelijk speelt of wat kan helpen. Middels huisbezoeken volg ik de interactie tusen ouders/opvoeders en hun kinderen in hun eigen omgeving. 

Mijn rol ligt onder andere in het goed luisteren naar opvoeders, kinderen en jongeren: het meekijken, meedenken en bevragen van ieder. Ik houd rekening met alles wat van invloed kan zijn (geweest) op de situatie waarin ouders en kind zijn beland en waarin zij elkaar beïnvloeden in hun onderling contact. Dat samen uitzoeken om tot de gewenste verandering te kunnen komen, daartoe zet ik mij graag in!

Opvoedkracht Nieuwegein biedt opvoedhulp vanuit de wijk Galecop in Nieuwegein, in een kleine praktijk, met persoonlijke aanpak. Huisbezoeken kunnen regelmatig worden verricht, evenals observatie op school, contact met leerkrachten of andere belangrijke personen voor u of uw kind.

De hulp kan kortdurend zijn, maar indien nodig ook voor langere tijd; de contacten kunnen over een langere tijd worden verspreid of juist korter op elkaar worden gepland, alles afhankelijk van de behoeften van ouders en/of kinderen.