Even voorstellen: werkervaring

Ik heb als orthopedagoog onder andere specifieke ervaring in de hulp aan:

- gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar die problemen ervaren bij het opgroeien en opvoeden (van lichte tot zwaardere hulp, zoals Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling, middels huisbezoeken);   

- gezinnen met (chronisch) zieke kinderen en/of ouders en de invloed van die (lichamelijke of psychische) ziekte op het gezinsleven, o.a met kinderen met diabetes en astma;

- gezinnen waar sprake is van rouw- en verlieservaringen, bijvoorbeeld door een levensbedreigende ziekte en /of na het overlijden van een dierbare;

- gezinnen met moeilijk lerende kinderen die moeite hebben zich tussen andere kinderen te redden, angstig zijn, weinig zelfvertrouwen hebben, stil, teruggetrokken zijn, slaapproblemen hebben of gedragsproblemen vertonen, zoals driftbuien en veel ruzie maken;

- kinderen met ADHD en ASS;

- kinderen met zindelijkheidsproblemen (bedplassen, broekpoepen) en kinderen met eetproblemen (weinig of veel eten (obesitas));

- kinderen met selectief mutisme, een (sociale) angsstoornis, waarbij kinderen die wel kunnen praten dat buitenshuis niet /nauwelijks doen; ik bied wekelijks behandeling op de plek waar het niet praten zich voordoet, in nauwe samenwerking met ouders en kinderdagverblijf/ creche/ school;

- gezinnen waar zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen;

- gezinnen met niet-Nederlandse culturele achtergrond;

- één-ouder gezinnen, gezinnen in scheiding en gezinnen met pleeg- of stiefkinderen.