Werkwijze: visie op hulpverlening

- Iedereen heeft krachten, die behulpzaam zijn bij het zoeken naar oplossingen voor tegenslagen en problemen. We sporen die kwaliteiten op en zetten ze in.

- Voor allen die iets willen veranderen, zijn er mogelijkheden daartoe. Ik kan als orthopedagoog en buitenstaander gemakkelijker van een afstand naar de ervaren problemen kijken om ze te helpen ontleden en aan te pakken. Bij problemen van chronische of langdurige aard, kunnen we kijken naar hoe de lasten kunnen worden verlicht en wat gezinsleden nodig hebben om zich aan te passen.

- Ik ga ervan uit dat ouders de beste bedoelingen hebben bij het opvoeden van hun kinderen, vanwege de band tussen kind en ouders, die ontstaat bij de geboorte.   Ook opvoeders, die niet de biologische ouders zijn, kunnen een sterke band krijgen met de kinderen voor wie zij zorg hebben. 

- Familie, vrienden en kennissen uit de eigen omgeving zijn vaak heel behulpzaam, wanneer een gezin hen om hulp vraagt.

- Opvoeders zijn gevormd door alles wat zij zelf hebben meegemaakt; zij zijn kind van hun eigen opvoeding, lid van een familie, opgegroeid in een bepaalde cultuur en in bepaalde tradities.  Tijdens het opvoeden kom je jezelf tegen, word je geconfronteerd met je “eigenaardigheden”. Ik gebruik deze informatie om problemen te verhelderen en vandaaruit tot gewenste veranderingen te kunnen komen.