Werkwijze: hoe ga ik te werk?

Ik bied hulp bij opvoedings- en gedragsproblemen in gezinnen, aan ouders en hun kinderen (tot 18 jaar). Ik werk oplossingsgericht, met aandacht voor de positieve kanten van gezinsleden, activerend in het zoeken naar passende oplossingen.  Ik maak gebruik van verschillende materialen voor opvoedondersteuning en/of inzichtelijk maken van wat er mogelijk speelt of wat kan helpen. Middels huisbezoeken volg ik de interactie tusen ouders/opvoeders en hun kinderen in hun eigen omgeving. 

Mijn rol ligt onder andere in het goed luisteren naar opvoeders, kinderen en jongeren: het meekijken, meedenken en bevragen van ieder. Ik houd rekening met alles wat van invloed kan zijn (geweest) op de situatie waarin ouders en kind zijn beland en waarin zij elkaar beïnvloeden in hun onderling contact. Dat samen uitzoeken om tot de gewenste verandering te kunnen komen, daartoe zet ik mij graag in!